Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

Mirrrr96
9024 8e61 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
Mirrrr96
"Jeśli nie możesz dziś nikogo kochać, przynajmniej postaraj się nikogo nie krzywdzić."
-Stephen King
Reposted fromalexandra93 alexandra93
Mirrrr96
Imagination
Reposted fromdelix delix
Mirrrr96
0479 177d 500
Reposted fromflamesoflove flamesoflove
Mirrrr96
Reposted frombluephoenix bluephoenix
Mirrrr96
1564 e5dd
Reposted fromminna minna
Mirrrr96

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme
Mirrrr96
3796 f86a
Reposted fromextremschnitzel extremschnitzel
Mirrrr96
Jesteś napadem szaleństwa chwilowym, co zdarza się w jednej z tych sekund przed snem. Jesteś wnętrzności rozstrojem i przykrym migotem zastawek, powieką co drży.
Jesteś tą nutą z najniższych rejestrów, co wwierca się w umysł głęboko. Krwią, co wzburzona z impetem uderza potwornym w mej żyły falochron.
— Chiński urzędnik państwowy
Reposted fromvanitaas vanitaas

July 07 2015

Mirrrr96
1570 5cfa 500
Reposted fromaunds aunds
Mirrrr96
1387 6ae4
Reposted fromniva97 niva97

July 06 2015

Mirrrr96
0053 487d 500
Reposted fromromaamor romaamor
Mirrrr96
To właśnie jest odwieczne szaleństwo człowieka. Pościg za słodkim ciałem. Choć w istocie stanowi ono jedynie piękną osłonę kości, żeru dla robaków. Nocą ocieramy się o żer dla robaków. Bez urazy
— Neil Gaiman – Amerykańscy bogowie
Reposted fromlordi000666 lordi000666
Mirrrr96
0096 8bcd 500
That '70s Show
Reposted fromviolethill violethill
Mirrrr96
Kochać to znaczy dotykać. Bardzo piękna etymologia słowa, czyż nie? Bo chciałoby się powiedzieć, że kochanie to dotyk fizyczny i uczuciowy. Jakby tego było mało, to słowo "kobieta" najprawdopodobniej pochodzi z dialektu toskańskiego i pierwotnie znaczyło: istota lubiąca dotykanie, przytulanie się. Czyli w kobiecie etymologicznie jest już wpisany aspekt kochania, dotykania. I to też jest bardzo piękne. 
— prof. Jan Miodek
Reposted frommiss-reckless miss-reckless
Mirrrr96
9357 dd15 500
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum
Mirrrr96
9457 301e 500
Reposted fromkyte kyte
Mirrrr96
9467 83fe 500
Reposted fromnadianterpretacja nadianterpretacja
Mirrrr96
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao
Mirrrr96
9736 3a19 500
Reposted fromlifedownthespiral lifedownthespiral
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl