Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Mirrrr96
6097 a8c1 500
Reposted fromxawery xawery
Mirrrr96
Mirrrr96
7059 aaf9
Reposted fromillidan illidan
Mirrrr96
4558 0244 500
Reposted fromcourtney97 courtney97
Mirrrr96
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromdariuska dariuska
Mirrrr96
Czujesz w sobie pieśń? Śpiewaj. Czujesz, że wszystko się zamyka? Pozwól, aby się zamknęło. To właśnie znaczy być naturalnym. Bycie naturalnym nie oznacza, że trzeba być zawsze otwartym- nie jesteś sklepem całodobowym. Czasem trzeba się zamknąć. Bycie prawdziwym to niesprzeciwianie się temu, co się dzieje. Nocą płatki lotosu są stulone, rankiem się otwierają- to właśnie jest naturalny proces.
— Osho, 'Równowaga ciała i umysłu'.
Reposted fromretro-girl retro-girl
Mirrrr96

Ja mam rzekomo trochę wdzięku,
Ty masz jaskrawo smutne oczy,
Znajdzie się zatem jakiś powód,
Żeby się sobą zauroczyć.
(...)

A potem sam się znajdzie powód
By zwątpić czy to się opłaca
Znajdziemy powód by odchodzić
I sto powodów, żeby wracać

Gdzie nie spojrzymy będzie ładnie,
Bo zamieszkamy wśród ogrodów...
Znajdziemy powód, by być z sobą,
Albo będziemy bez powodu...

— Artur Andrus
Reposted fromdariuska dariuska
Mirrrr96
5008 113b
Reposted fromparkaboy parkaboy
Mirrrr96
6066 2c06
Reposted fromolass olass
Mirrrr96
5231 dd39 500
Reposted fromministerium ministerium
Mirrrr96
0286 7ed8
Reposted fromsoviolently soviolently
Mirrrr96
Reposted fromLisuLisu LisuLisu

July 09 2015

Mirrrr96
7116 ff87
Reposted fromdelain delain
Mirrrr96
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromplayinglove playinglove
Mirrrr96
- Oszaleję dziś przez Ciebie.
- Po to jestem
Reposted fromblackjeremy blackjeremy
Mirrrr96
9223 6533 500
Reposted fromflyingwhales flyingwhales
Mirrrr96
9856 b7e2 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88
Mirrrr96
0659 f647
Reposted fromnazarena nazarena
Mirrrr96
8757 47a7
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
Mirrrr96
8834 80a8 500
Reposted fromCarolaStraw CarolaStraw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl